Aanvullende dienstverlening PlanMotion

27 Aug 2015

Met de oplossing van PlanMotion heeft uw medewerker op basis herkenbare uren planningsmogelijkheden, die ervoor zorgen dat inzet verdeeld over periodes binnen een jaar, resulteert in een doelmatige verdeling over datzelfde jaar die de toets op uw beleidsspeerpunten doorstaat. Een verdeling met het effect dat er kaders ontstaan voor roosters die ervoor zorgdragen dat de afgesproken zorg in uren geleverd kan worden, er rust en voorspelbaarheid is voor medewerkers en dat alles plaats vindt binnen de financiële kaders die daarvoor gelden.

Een aantal zorgorganisaties hebben ons de afgelopen periode de vraag gesteld of wij in staat zijn met behulp van onze oplossing vast te stellen in hoeverre er doelmatig gebruik wordt gemaakt van personeelscapaciteit binnen de organisatie. Het antwoord op deze vraag is “Ja”: Onze oplossing is erop gericht om doelmatigheid te bewerkstelligen waardoor personeelscapaciteit nu en in de toekomst optimaal wordt benut. Met onze oplossing kunnen wij ook terugkijken en samen met u vaststellen wat het niveau van doelmatig gebruik van personeelscapaciteit is. Vraagstukken die hierin aan de orde kunnen komen zijn:

  • Welk deel van uw personeelscapaciteit wordt gebruikt voor de directe zorgverlening
  • Waar binnen uw organisatie en op welk moment blijft personeelscapaciteit onbenut
  • Is er onbenutte personeelscapaciteit aanwezig binnen een deel van uw organisatie terwijl een ander deel van uw organisatie extra personeelscapaciteit inzet
  • In hoeverre voldoet uw personeelsplanning aan de beleidsspeerpunten die u heeft gesteld

Bovenstaande opsomming is een deel van de vragen waarop wij met de oplossing van PlanMotion een antwoord op kunnen bieden. Mogelijk spelen er nog meer zaken op het vlak van doelmatigheid binnen uw organisatie en kunnen wij u ook daarop van een antwoord voorzien.

banner

Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid om vrijblijvend met u van gedachten te wisselen en de mogelijkheden van onze oplossing te laten zien. Bent u geïnteresseerd? U kunt contact opnemen via ons algemene nummer 033 45 46 676 of via ons contactformulier.