Actueel

26 Sep 2019

Terugblik Workforce Management Congres

19 september 2019, de zon kwam op bij een heldere blauwe lucht. Het beloofde een mooie zonnige dag te worden en in alle vroegte maakten wij onze stand in het partnerpaviljoen gereed. PlanMotion als één van de partners van het PlanMen WFM Congres 2019.
Een WFM Congres vol met inhoudelijke thema’s. Thema’s die via breakout sessies aan het voetlicht werden gebracht...

Meer informatie >>

15 Aug 2019

EEN WAARGEBEURD VERHAAL OVER GEZONDE CAPACITEITSPLANNING

“Medewerkertevredenheid een 8+, betaalbaar houden van de zorg en de relatie tussen cliënt, verwant en zorgprofessional in alles wat we doen centraal. Welzijn en geluk voorop”.
Ingrid Havermans neemt u tijdens de breakout sessies tijdens het PlanMen WFM congres mee in de implementatie van capaciteitsmanagement ...

Meer informatie >>

06 Jun 2019

PlanMotion partner PlanMen WFM Congres

Het 11e PlanMen WFM Congres vindt dit jaar plaats op 19 en 20 september op het landgoed Zonheuvel in Doorn.
PlanMotion is als partner op 19 september aanwezig en zal diverse presentaties verzorgen.
Het congres richt zich op operationeel en tactisch niveau binnen het werkveld van Workforce Management. PlanMotion is de specialist in ...

Meer informatie >>

29 Mrt 2019

Amarant over capaciteitsmanagement en PlanMotion

“Als het Clientbelang, medewerkerbelang en organisatiebelang wordt bediend en in balans is dan hebben we een optimale personeelsplanning.”
De relatie tussen cliënt, verwant en zorgprofessional staat bij Amarant in alles wat ze doen centraal. Welzijn en geluk staan voorop.
Ingrid Havermans, projectleider binnen Amarant, zegt hierover: “Dit cliëntbelang is ons vertrekpunt en geeft richting aan de wijze waarop wij ...

Meer informatie >>

15 Mrt 2019

Terugblik Zorg & ICT 2019

De afgelopen dagen waren wij weer aanwezig op de Zorg & ICT beurs. Ruim 10.000 bezoekers betraden de beursvloer en velen wisten de weg te vinden naar onze beursstand. Wij zijn blij met de tijd die ons door de bezoekers gegund werd om onze oplossingen te presenteren. Oplossingen die u ondersteunen in het optimaal afstemmen van uw personele inzet op uw zorgvraag en de continue veranderingen in de praktijk daarop planbaar maakt.

Meer informatie >>

09 Jan 2019

Van roosteren naar plannen

De behoefte aan voorspelbaarheid in de vraag naar zorg, optimaler gebruik van beschikbare personele capaciteit en rust in personeelsplanning.
De drijfveren voor Amarant om de systematiek en de ondersteunende software van PlanMotion te gaan implementeren.
Drijfveren die het centraal stellen van de cliënt en de daarbij behorende vraag naar zorg als fundament kent.

Meer informatie >>

08 Jan 2019

Uitnodiging Zorg & ICT – Met zorg samengesteld capaciteitsmanagement

Van 12 tot en met 14 maart staan wij weer op de beurs Zorg & ICT. Wij verwelkomen u graag op onze stand E036 in hal 11. Via de banner
onderaan deze pagina regelt u uw gratis toegang.
PlanMotion voor capaciteitsplanning met als vertrekpunt de zorgvraag van uw cliënt.

Meer informatie >>

02 Okt 2018

Terugblik kennissessie Amarant, PlanMotion en ORTEC

Medewerkers van ruim 40 organisaties, waaronder een tweetal niet zorgorganisaties, bezochten op 23 mei en 26 september jongsleden
de kennissessie “Met zorg samengesteld capaciteitsmanagement”. De reacties waren zeer positief en kenmerkend was de hoge mate van interactie
met zo nu en dan een vleug humor.

Meer informatie >>

04 Jun 2018

Uitnodiging kennissessie PlanMotion en ORTEC

De Amarant Groep, PlanMotion en ORTEC ontvangen je graag op woensdag 26 september van 10:00 uur tot 15:00 uur op het ORTEC-kantoor in Zoetermeer voor de kennissessie ‘Met zorg samengesteld capaciteitsmanagement’. De Amarant Groep stelt zichzelf ten doel de zorgvraag van cliënten centraal te stellen bij de totstandkoming van haar personeelsplanning. PlanMotion en ORTEC helpen de zorgorganisatie deze visie in praktijk te brengen met...

Meer informatie >>

30 Jan 2018

PlanMotion en ORTEC bundelen krachten voor betaalbare en kwalitatieve zorg

Voor zorginstanties is het betaalbaar houden van zorg en het leveren van kwaliteit een steeds groter wordende uitdaging. PlanMotion en ORTEC leveren hieraan hun bijdrage door de krachten te bundelen en elkaars beproefde software te integreren. Deze integratie zorgt voor een totaaloplossing die personeelsplanning op tactisch en operationeel niveau bij elkaar brengt.

Meer informatie >>

24 Jan 2018

PlanMotion Vraagrooster gelanceerd

PlanMotion lanceert, als onderdeel van haar capaciteitsplanning suite, de nieuwe module PlanMotion Vraagrooster. Met de software PlanMotion Vraagrooster wordt de zorgvraag van uw cliënt vertaald naar de benodigde personeelsinzet op dagniveau. Uw zorgprofessional of planner heeft volledig inzicht in wat er gevraagd wordt aan personeelsinzet en aan welk deskundigheidsniveau dit moet voldoen.

Meer informatie >>

17 Jan 2018

Intensivering samenwerking Vérian en PlanMotion

Een jaar geleden gingen Stichting Vérian en PlanMotion de samenwerking aan met als doel: meer grip krijgen op personele inzet. Personele inzet die moet resulteren in een hoger aandeel cliëntcontact, passend binnen de eisen die Vérian stelt aan de kwaliteit van zorg en de financiële doelstellingen.
Samen is er hard gewerkt om de visie op personeelsplanning en de ondersteunende systematiek van PlanMotion toepasbaar te maken en toe te passen.

Meer informatie >>

09 Oct 2017

Verpleegkundige luiden noodklok

Nu.nl kopt: “Drie kwart verpleegkundigen ervaart te hoge werkdruk” en de Telegraaf meldt: “Verpleegkundigen luiden noodklok: werkdruk moet lager”. Kern van het verhaal is dat het personeelstekort invloed heeft op de gezondheid en het privéleven van zorgprofessionals. Voorgaande blijkt uit een peiling van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onder zeventienduizend verpleegkundigen en verzorgers.

Meer informatie >>

20 Jan 2017

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg toegepast

Het hete hangijzer zijnde een in beton gegoten bezettingsnorm kwam er niet, echter 13 januari werd het definitieve Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Een kader dat richting geeft aan het verbeteren van zorg. Een kader dat aanbevelingen geeft om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Wat betreft de bezettingsnorm stelt het kwaliteitskader minimale normen vast waaraan moet worden voldaan.

Meer informatie >>

15 Dec 2016

Uitnodiging Zorg & ICT 2017 - Capaciteitsplanning met de zorgvraag als vertrekpunt

Op 14, 15 en 16 maart 2017 delen wij graag onze kennis over capaciteitsplanning binnen de gezondheidszorg en laten wij onze oplossingen zien. Oplossingen gebouwd met als vertrekpunt de zorgvraag van uw cliënt.
Wij verwelkomen u van harte op onze stand B021 in hal 10.

Meer informatie >>

08 Jan 2016

Warande en Antroz kiezen voor PlanMotion

Warande en Antroz willen bijdragen aan een samenleving waarin ieder mens er toe doet. Mensen moeten zoveel mogelijk blijven doen wat zij belangrijk vinden en zoveel mogelijk zelf de beslissing nemen over hun bezigheden, de zorg, ondersteuning en behandeling. Vanuit de kenwaarde Beter! streven Warande en Antroz naar continue verbetering, op alle mogelijke manieren en terreinen.

Meer informatie >>

04 Dec 2015

Nieuwe brochure PlanMotion Capaciteitsplanning

In de brochure PlanMotion Capaciteitsplanning geven wij onze visie op capaciteitsplanning en hoe capaciteitsplanning toe te passen als sturing op periodieke roosters met als vertrekpunt kwaliteit van zorg, medewerkerbeleid en financiën. PlanMotion B.V. heeft een duidelijke drijfveer: “Van elke euro zoveel mogelijk naar de cliënt”.

Meer informatie >>

01 Sep 2015

Samenwerking PlanMotion en AAG

PlanMotion en AAG hebben een intentieovereenkomst gesloten waarbij AAG projectmanagement, advies en begeleiding gaat bieden op oplossing van PlanMotion. Met deze samenwerking is PlanMotion in staat volledige focus te hebben op productontwikkeling ten behoeve van capaciteitsplanning voor de gezondheidszorg. AAG zet met deze samenwerking haar dienstverlening rondom personeelsplanning meer kracht bij ...

Meer informatie >>

27 Aug 2015

Aanvullende dienstverlening PlanMotion

Met de oplossing van PlanMotion heeft uw medewerker op basis herkenbare uren planningsmogelijkheden, die ervoor zorgen dat inzet verdeeld over periodes binnen een jaar, resulteert in een doelmatige verdeling over datzelfde jaar die de toets op uw beleidsspeerpunten doorstaat. Een verdeling met het effect dat er kaders ontstaan voor roosters die ervoor zorgdragen dat de afgesproken zorg in uren geleverd kan worden ...

Meer informatie >>

08 Jan 2015

Nieuwe brochure PlanMotion Zorgplanning

Graag presenteren wij onze nieuwe brochure PlanMotion Zorgplanning. PlanMotion Zorgplanning is als losse module te gebruiken, echter met PlanMotion Zorgplanning legt u het fundament en versterkt u het doelmatig plannen van uw medewerkers met behulp van PlanMotion Jaarplanning.
De brochure is hier te downloaden ...

Meer informatie >>

16 Dec 2014

Uitnodiging Zorg & ICT 2015 - De cirkel rond

Op 18, 19 en 20 maart 2015 delen wij graag onze kennis over capaciteitsplanning binnen de gezondheidszorg en laten wij onze oplossingen zien.
Oplossingen gebouwd op basis van een toepasbare systematiek.
Wij verwelkomen u van harte op onze stand B046 in hal 10.

Meer informatie >>

27 Okt 2014

Samenwerking PlanMotion en Raet

Betaalbaar houden van zorg en leveren van kwaliteit is, mede door de invoering van de WMO, voor zorgorganisaties een steeds groter wordende uitdaging. Daarnaast wordt balans tussen werk en privé voor medewerkers, voor u en uw medewerkers meer en meer gemeengoed.
Daarom zijn PlanMotion en Raet een samenwerking aangegaan op het gebied van capaciteits- en personeelsplanning.

Meer informatie >>

27 Jun 2014

PlanMotion voegt nieuwe module toe

Bent u met PlanMotion Jaarplanning al in staat uw capaciteit optimaal te benutten waardoor er rust en voorspelbaarheid voor uw medewerkers ontstaat, constante levering van zorg gerealiseerd wordt en inkomsten en uitgaven in evenwicht worden gebracht? Met de nieuwe module PlanMotion Zorgplanning bent u voordat er ook maar één jaarplanning gemaakt wordt in staat vast stellen of u voldoende capaciteit heeft om uw planning ...

Meer informatie >>

03 Feb 2014

PlanMotion opgenomen in Zorgbesparingsroute

Besparen in de zorg: het is eerder regel dan uitzondering. Op Zorg & ICT 2014 wordt daarom de Zorgbesparingsroute georganiseerd. Deze route leidt
u langs diverse kosten- en/of tijdbesparende oplossingen voor de zorg. De Zorgbesparingsroute vindt twee keer per dag plaats: van 11.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 14.30 uur. PlanMotion maakt onderdeel uit van de besparingsroute. Wij vertellen u graag over onze systematiek en de wijze waarop ...

Meer informatie >>

01 Feb 2014

Uitnodiging Zorg & ICT

Geen verlofstuwmeren, geen onnodige betalingen overwerk, geen enorme toeloop vakantiekrachten, geen uitzendkrachten. Wel rust en voorspelbaarheid, wendbaarheid en flexibiliteit, constante kwaliteit en financieel gezond. Hier hebben wij de systematiek en software voor: PlanMotion Jaarplanning.
Op 25, 26 en 27 maart 2014 delen wij graag onze kennis en vertellen over onze toepasbare systematiek. Indien gewenst laten wij u zien hoe de ...

Meer informatie >>

14 Jan 2014

PlanMotion officieel van start!

Waar brengt PlanMotion zorgorganisaties naar toe
Geen verlofstuwmeren, sterke vermindering van inzet van uitzendkrachten, geen onnodige uitbetalingen extra werk. Wel: constante levering van zorg, wendbaarheid en flexibiliteit, rust en voorspelbaarheid voor medewerkers en grip op inkomsten en uitgaven.

Meer informatie >>

08 Jan 2014

Nieuwe brochure PlanMotion Jaarplanning

Graag presenteren wij onze nieuwe brochure PlanMotion Jaarplanning. In de brochure vertellen wij hoe wij u van dienst kunnen zijn in uw uitdaging zorg betaalbaar te houden en financiële middelen optimaal aan te wenden voor waar het om draait: zorgverlening. De brochure is vrij te downloaden via onderstaande link ...

Meer informatie >>

05 Dec 2013

Nieuwe CAO-VVT

Woensdag 4 december is er voor alle 450.000 medewerkers een akkoord bereikt over de nieuwe CAO. Belangrijke elementen in dit akkoord zijn onder anderen een eenmalige uitkering van 0,8% van het jaarsalaris, een structurele loonsverhoging van 1,0% vanaf januari 2014 en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,2%. Tevens krijgen medewerkers met een 0-uren contract in 2014 een aanbod voor een arbeidscontract ...

Meer informatie >>

03 Dec 2013

Wet Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer

29 november 2013 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Werk en Zekerheid ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel beschrijft het ontslagrecht, de rechtspositie van flexwerkers en de WW die meer gericht wordt om mensen weer snel aan het werk te krijgen. Op het vlak van flexibele arbeid mag de werkgever momenteel binnen een periode van drie jaar maximaal drie ...

Meer informatie >>

03 Dec 2013

Zorg & ICT 2014

De jaarlijkse vakbeurs waar u op de hoogte wordt gebracht over de laatste ICT innovaties binnen de zorg, wordt in 2014 gehouden op 25 t/m 27 maart. PlanMotion presenteert tijdens deze dagen haar oplossing PlanMotion Jaarplanning. Een oplossing bestaande uit systematiek en software.
Binnenkort kunt u zich gratis aanmelden via onze site.

Meer informatie >>