Module Zorgplanning

Alvorens de toegewezen teamcapaciteit per afdeling op jaarbasis en per periode te gaan plannen, wilt u weten of u voldoende kwalitatieve medewerkerinzet beschikbaar heeft binnen uw organisatie om de zorg te leveren op basis van uw productieafspraken. Productieafspraken die u als te leveren zorg uitzet binnen uw organisatie.

Beschikbare medewerkerinzet moet passen binnen uw financiële kaders en moet voldoen aan de kwaliteitseisen die u stelt aan uw capaciteitsplanning op basis van de door u bepaalde beleidsspeerpunten. De software PlanMotion Zorgplanning biedt volledige ondersteuning binnen dit proces. Met PlanMotion Zorgplanning bepaalt u op basis van de door u te leveren zorgarrangementen aan welke kwaliteitsnormen de te leveren zorg moet voldoen. Tevens stelt u vast wat de prestatie-indicatoren zijn voor uw planning, prestatie-indicatoren die u vastlegt in uw planningsdoelstellingen. Planningsdoelstellingen die de kwaliteit van uw capaciteitsplanning mede bepalen.

Onze software PlanMotion Zorgplanning geeft u volledig inzicht tot op functieniveau of u voldoende capaciteit heeft om uw zorg te leveren. PlanMotion Zorgplanning laat zien waar zich binnen uw organisatie eventuele over- of onderbezetting bevindt en of u op basis van uw contractenmix voldoende flexcapaciteit beschikbaar heeft. Complementerend maakt PlanMotion Zorgplanning duidelijk of uw inkomsten op basis van uw productieafspraken afdoende zijn om uw personeelsuitgaven te bekostigen.

Met PlanMotion Zorgplanning bent u in staat voordat het nieuwe planningsjaar begint de juiste keuzes te maken op het vlak van: kwaliteitseisen zorgverlening, planningsdoelstellingen en financiële kaders. Tevens maakt de software het u mogelijk uw strategische keuzes inzake uw zorgaanbod te toetsen op de effecten voor uw financiële huishouding, uw functiegebouw en capaciteit.
<< Terug naar overzicht van onze software