Module Vraagrooster

Met de software PlanMotion Vraagrooster wordt de zorgvraag van uw cliënt vertaald naar de benodigde personeelsinzet op dagniveau. Een vertaling van de zorgvraag getoetst aan uw financiële kaders en doelstellingen. Uw zorgprofessional of planner heeft volledig inzicht in wat er gevraagd wordt aan personeelsinzet en aan welk deskundigheidsniveau dit moet voldoen. Tevens is er voortdurend zicht op hoe over- en onderbezetting zicht ontwikkeld binnen de diverse teams zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van aanwezige personele capaciteit.

Naast het ondersteunen van de planningsfase wordt uw zorgprofessional en planner ook volledig ondersteund gedurende de dagelijkse operatie. Verstoringen in personele bezetting of wijzigingen in cliënten worden meteen vertaald naar de consequenties voor de personele inzet op dagniveau en dagdelen binnen de dag. Met de software PlanMotion vraagrooster maakt uw zorgprofessional of planner eenvoudig een goed periodiek rooster. Een rooster die de zorgverlening aan uw cliënten op basis van kwaliteitseisen als vertrekpunt kent en past binnen de door uw gestelde financiële kaders. Met de software PlanMotion Vraagrooster maakt u zelforganisatie binnen de kaders van uw bedrijfsvoering mogelijk.
<< Terug naar overzicht van onze software