PlanMotion Capaciteitsplanning

Alvorens de toegewezen teamcapaciteit per afdeling op jaarbasis en per periode te gaan plannen, wilt u weten of u voldoende kwalitatieve medewerkerinzet beschikbaar heeft binnen uw organisatie om de zorg te leveren op basis van uw productieafspraken. Productieafspraken die u als te leveren zorg uitzet binnen uw organisatie. Beschikbare medewerkerinzet moet passen binnen uw financiële kaders en moet voldoen aan de kwaliteitseisen die u stelt aan uw capaciteitsplanning op basis van de door u bepaalde beleidsspeerpunten. De software PlanMotion Zorgplanning biedt volledige ondersteuning binnen dit proces. Met PlanMotion ...
Meer informatie >>

Onze software PlanMotion Jaarplanning is gebaseerd op een systematiek waarmee uw medewerkers worden ondersteund om personele inzet op jaarbasis te laten plaatsvinden, passend bij de van toepassing zijnde planningsdoelstellingen. Daarnaast zijn uw medewerkers in staat personele inzet doelmatig te verdelen over het jaar en optimaal gebruik te maken van capaciteit binnen uw organisatie. Uw medewerkers bewerkstelligen met de software PlanMotion Jaarplanning kaders voor de periodieke roosters die de toets van uw planningsdoelstellingen kunnen doorstaan, gericht op behoud van balans tussen kwaliteit van zorg, medewerker...
Meer informatie >>

Met de software PlanMotion Vraagrooster wordt de zorgvraag van uw cliënt vertaald naar de benodigde personeelsinzet op dagniveau. Een vertaling van de zorgvraag getoetst aan uw financiële kaders en doelstellingen. Uw zorgprofessional of planner heeft volledig inzicht in wat er gevraagd wordt aan personeelsinzet en aan welk deskundigheidsniveau dit moet voldoen. Tevens is er voortdurend zicht op hoe over- en onderbezetting zicht ontwikkeld binnen de diverse teams zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van aanwezige personele capaciteit. Naast het ondersteunen van de planningsfase wordt uw zorgprofessional en planner ook volledig ...
Meer informatie >>