Capaciteitsplanning

De zorgvraag van uw cliënt is ons vertrekpunt in onze systematiek en software.De zorgvraag van uw cliënt wordt vertaald naar benodigde personele capaciteit per jaar, per roosterperiode en per dag. Benodigde personele capaciteit wordt per team en per deskundigheidsniveau afgezet tegen aanwezige personele capaciteit waardoor u in één oogopslag ziet waar op basis van de zorgvraag van uw cliënt u een eventuele onder- of overbezetting heeft per deskundigheidsniveau. Parrallel tonen wij u op basis van inkomsten en uitgaven het financiële resultaat, rekening houdend met vanuit beleidsspeerpunten gedefinieerde doelstellingen zoals afbouw van de inzet van uitzendkrachten, afbouw van het verlofstuwmeer en beoogde scholingsdoelstellingen.

Capaciteitsplanning van PlanMotion begint op het moment dat u uw begrotingscyclus start waarbij inzet van capaciteit getoetst wordt aan vanuit beleidsspeerpunten gedefinieerde doelstellingen, met als fundament de zorgvraag van uw cliënt waarbij balans behouden moet worden tussen kwaliteit van zorg, medewerkertevredenheid en financiële kaders. Hier maakt u uw keuzes hoe continuïteit van zorgverlening te waarborgen op een financieel verantwoorde wijze. Als vervolg op deze keuze geven wij uw medewerker op basis van herkenbare uren planningsmogelijkheden, die ervoor zorgen dat inzet verdeeld over periodes binnen een jaar, resulteert in een doelmatige verdeling over datzelfde jaar en de toets op uw beleidsspeerpunten doorstaat. Een verdeling met het effect dat er kaders ontstaan voor roosters die ervoor zorgdragen dat de afgesproken zorg in uren geleverd kan worden, er rust en voorspelbaarheid is voor medewerkers en dat alles plaats vindt binnen de financiële kaders die daarvoor gelden.

Capaciteitsplanning van PlanMotion begint tijdens de start van uw planning en controlcyclus, met als resultaat continuïteit van zorgverlening op financieel verantwoorde wijze door voorspelbaarheid en optimaal gebruik van aanwezige personele capaciteit binnen uw totale organisatie.