Blog

Wat kost dat?

5 september 2016 viel op Skipr.nl te lezen: 'Medewerkers wijkteam weten niet wat zorg kost'. Het artikel vatte een onderzoek samen uitgevoerd door Michiel de Visser in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit. In dit onderzoek werd gekeken naar het functioneren van het wijkteam, de ervaringen van de klant, de betrokkenheid ...

Lees verder >>

Doelmatigheid, nut of noodzaak

Vanaf 2015 is het aantal ouderen versneld aan het toenemen. Het aantal 65-plussers zal volgens het CBS groeien tot ruim 4,6 miljoen in 2040. Tevens neemt de grijze druk de komende jaren sterk toe. Het aantal personen van 65 jaar of ouder als percentage van het aantal personen in de leeftijd van 20 tot en met 64 jaar stijgt naar 51% in 2040 (2012 nog 27%) ...

Lees verder >>

Tactische personeelsplanning voor de manager?

Mogelijk had de titel van deze blog moeten zijn: “Tactische personeelsplanning niet alleen voor de manager” of “Tactische personeelsplanning juist niet voor de manager”. Personeelsplanning is een dynamisch proces waar een visie aan ten grondslag ligt die in haar uitvoering wordt ondersteund door een heldere systematiek. Personeelsplanning is een proces ...

Lees verder >>

Dienstcodes of gekantelde werktijden

Zelforganisatie is een ontwikkeling die elke dag op de één of andere wijze in de media naar voren komt. Dit vanuit visie op zorgverlening met als doel de hoogst mogelijke waardering van de klant. Tenminste, dat zou het doel moeten zijn. De nieuwe cao VVT geeft onder de noemer “Kanteling van werktijden” hier verder vorm en inhoud aan door nadrukkelijk te stellen dat ...

Lees verder >>

Wat doen jullie eigenlijk

Kort samengevat: wij zorgen er samen met u voor dat wat u bezit aan financiële middelen u niet verliest door onbedoeld aanwezige personeelscapaciteit onbenut te laten. Uw financiële middelen worden besteed aan doelmatige personeelsinzet met als uitgangspunt de werkelijke zorgvraag. Hierdoor bent u beter in staat binnen uw financiële kaders continuïteit van zorg te leveren.

Lees verder >>

Kanteling van werktijden kleur gegeven

CAO-partijen hebben binnen de CAO VVT afgesproken dat medewerkers/teams zelf zeggenschap over de invulling van hun werktijden krijgen. Aan werknemers en teams wordt ruimte gegeven om samen met cliënten de juiste zorg op het juiste moment af te spreken en daarbij afstemming te zoeken op de gewenste werktijden van de medewerker. Dit geeft ruimte maar ...

Lees verder >>

Alice in Wonderland

In het bekende sprookje Alice in Wonderland komt Alice op een splitsing aan en kijkt vertwijfeld om haar heen. “Welke kant moet ik op?”, vraagt ze aan de kat die enigszins grijzend haar aankijkt. De kat vraagt waar ze naartoe moet. Alice heeft geen idee. Waarop de kat haar antwoord: “Als je niet weet waar je naar toe moet, maakt het helemaal niets uit welke afslag je neemt”.

Lees verder >>

Einstein stelde het al

'Everything should be made as simple as possible, but not simpler.' Eenvoud, toepasbaarheid en herkenbaarheid in gebruik staat hoog in het vaandel bij PlanMotion. Voor de teamleider en planner moet de systematiek en software dusdanig zijn dat de dagelijkse praktijk en de manier van werken in die dagelijkse praktijk ...

Lees verder >>

Auw, mijn rooster doet zeer

De afgelopen periode zijn wij bij diverse zorgorganisaties geweest. Aanleiding voor deze ontmoeting was altijd onvrede rondom en pijn op het vlak van het periodiek roosteren. Enkele zaken die herhaaldelijk naar voren kwamen...

Lees verder >>

Antwoord op de worsteling

De teamleider, planner en medewerker centraal, dat is het vertrekpunt. Het vertrekpunt om daadwerkelijk een toegevoegde waarde te zijn. Een toegevoegde waarde vanuit het perspectief van het plannen van medewerkers, op dusdanige wijze dat zorgverlening gegarandeerd kan worden, het past binnen de financiële mogelijkheden en herkenbaar en begrijpbaar is. En nee het gaat ...

Lees verder >>

Flexibiliteit het lukt niet

Onlangs werd de volgende stelling geponeerd: “Gebrek aan flexibiliteit bij medewerkers, leidt veelal tot over- en onderbezetting”. Een prikkelende stelling en ook als dusdanig bedoeld. Een stelling waar ook een poll aangehangen werd. 60% van de stemmers was het eens met deze stelling, 35% niet en 5% gedeeltelijk.

Lees verder >>